SK | EN | DE | IT

Dokumenty

Po prihlásení získate pristup k dokumentom tipu:

Tlačivá

 • 1. Evidenčný list odpadu -príl.č.1 vyhl. 366-2015 Z.z. platná od 1.1.2018.pdf
 • 2. Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním - príloha č. 2 vyhlášky 366-2015 Z.z. platná od 1.1.2019.pdf
 • 3. Oznámenie o zbere alebo výkupe - príloha č. 11 k vyhl. 366-2015 Z.z. platná od 1.1.2019.pdf
 • 4. Evidenčný list zariadenia na zhodnoc.-zneškodňovanie odpadov - príloha č. 6 vyhl. 366-2015 platná od 1.1.2019.pdf
 • 5. Sprievodný list NO - príl. č. 13 vyhl. 366-2015 platná od 1.1.2018.pdf
 • Registrácia - tlacivo-19a.pdf

ZÁKON  č. 79/2015 Z.z. O ODPADOCH 
verzia platná od 1.1.2019
VYHLÁŠKA č. 366/2015 Z.z. o EVIDENČNEJ POVINNOSTI A OHLASOVACEJ POVINNOSTI
verzia platná od 1.1.2019
VYHLÁŠKA 365/2015 Z.z. KTORU SA USTANOVUJE KATALÓG ODPADOV
verzia platná od 1.1.2019
VYHLÁŠKA č. 371/2015 Z.z. KTORU SA VYKONÁVAJÚ NIEKTORÉ USTANOVENIA ZÁKONA O ODPADOCH
verzia platná od 1.1.2019

 

Zápisnice zo stretnutí

 • Zapisnica_2014.01.29.pdf
 • Zapisnica_2014.04.16.pdf
 • Zapisnica_2014.09.03.pdf
 • Zapisnica_2014.11.13.pdf
 • Zapisnica_2015.10.13.pdf
 • Zapisnica_2015.11.26.pdf
 • Zapisnica_2017.09.26.pdf
 • Zapisnica_2017.11.28.pdf
 • Zapisnica_2018.02.16.pdf
 • Zapisnica_2018.09.18.pdf
 • Zapisnica_2019.03.12.pdf
 • Zápisnica-VZ 21.5.2019
 • Zápisnica - Špeciálny seminár ANSDS 29.10.2019
 • Zapisnica_VZ2.pdf
 • Zapisnica_VZ_18.2.2015.pdf
 • Zapisnica_VZ_2018.02.16.pdf
 • Zapisnica_VZ_21.1.2016.docx

 

 

Spravodaj ANSDS

 • ANSDS_GeneralPresentation_EuRIC_SK.pptx
 • SPRAVODAJ_ANSDS7.pdf
 • SPRAVODAJ_ANSDS_-_11.pdf
 • SPRAVODAJ_ANSDS_10.pdf
 • SPRAVODAJ_ANSDS_12.pdf
 • SPRAVODAJ_ANSDS_13.pdf
 • SPRAVODAJ_ANSDS_14.pdf
 • SPRAVODAJ_ANSDS_2.pdf
 • SPRAVODAJ_ANSDS_3.pdf
 • SPRAVODAJ_ANSDS_4.pdf
 • SPRAVODAJ_ANSDS_5.pdf
 • SPRAVODAJ_ANSDS_6.pdf
 • SPRAVODAJ_ANSDS_8.pdf
 • SPRAVODAJ_ANSDS_9.pdf

Zákon, vyhlášky, tlačivá

 • EvidenYny_list_odpadu_pril.Y.1.rtf
 • Ohlasenie_o_vzniku_odpadu_a_nakl.s_nim_2017.rtf
 • Ohlasenie_o_vzniku_odpadu_a_nakladani_s_nim_pril.Y.2_od_2018.rtf
 • Oznamenie_o_zbere_alebo_vykupe_odpadu_2018.rtf
 • VyhlaYka_Y._365-2015_ktoru_sa_ustanovuje_katalog_odpadov_od_1.1.2018_1.pdf
 • VyhlaYka_Y._366-2015_o_evidenYnej_a_ohlasovacej_povinnosti_od_1.1.2018.pdf
 • VyhlaYka_Y._371-2015_ktorou_sa_vykonavaju_niektore_ustanovenia_zakona_o_odpadoch.pdf
 • VyhlaYka_Y._373-2015_o_rozYirenej_zodpovednosti_vyrobcov_vyhradenych_vyrobkov_a_o_nakladani_s_VPO_od_1.1.2018.pdf
 • Zakon_Y._79-2015_o_odpadoch_1(1).pdf

Prezentácie

EVIDENCIA 2019 - prezentácia, ktorú pre ANSDS pripravila Ing. Elena Bodíková, odborný konzultant ANSDS v rámci evidenčnej legislatívy. Prezentácia stručne popisuje povinnosti subjektov pri vedení evidencie odpadov aj s príkladmi z praxe

INISIFT-ENVITA - prezentácia od spoločnosti INISOFT, ktorá bola uvedená na konferencii ANSDS a INISOFT 12.3.2019 ako stručný prehľad funkcií softvéru vyvinutého pre jednoduchšie spracovanie legislatívnych požiadaviek pri vedení evidencie odpadov. Priamo cez sklad, do ktorého sa zadávajú základné údaje softvér spracuje i evidenciu odpadov a výstupom sú evidenčné listy odpadu, ohlásenia a oznámenia vo forme podľa platnej legislatívy.

 

 • EVIDENCIA 2019.pdf
 • INISOFT - ENVITA- sklad a obchod.pdf
 • Zmeny v zákone o odpadoch a príslušných vyhláškach
 • Evidencia a ohlasovanie v zberniach a výkupniachOstatné

 • Certifikat_o_udeleni_Ylenstva_spoloYnosti.pdf
 • Stanovy_ANSDS_vo_formate_PDF.pdf

 

Poplatky členov a kniha BU

 •  Poplatky členov 2019