SK | EN | DE | IT
Stanovisko ANSDS pre EuRIC
Stanovisko ANSDS pre EuRIC

ANSDS zaslala info o aktuálnom stave v OH pre EuRIC


Priatelia,
v prílohe si môžete pozrieľ stanosisko o aktuálnom stave OH z nášho pohľadu, zaslané do Bruselu EuRIC. Situácia je naozaj vážna. Síce nám krízový štáb na čele s hlavným hygienikom SR povolil otvoriť výkupne, no po zvážení všetkých okolností je otázne, či je to výhoda alebo nie. Mnohí sa upínate na možnosť, že ak budú zberne zatvorené je nádej, že nám štát odsúhlasí nejaké výhody vo forme odpustenia(odloženia) platieb daní, odvodov alebo iných prevádzkových nákladov. No nemyslím si, že toto sa reálne stane. Na druhej strane...máme otvorené... a čo teraz. Nakúpime na sklad, minieme čo máme a ???? Materiál nie je kam predať a ak aj áno, ceny sú tak nízko, až je to na zaplakanie. 
Jediné, čo nám zostáva VYDRŽAŤ a držať spolu.
NIČ NETRVÁ VEČNE - LEN ČAKANIE.......
Aktualizované znenie opatrenia MŽP SR
Aktualizované znenie opatrenia MŽP SR

Aktualizované usmernenie k nakladaniu s odpadom v kontexte šírenia koronavírusu COVID-19

30.03.2020

Nový minister životného prostredia Ján Budaj apeluje na zodpovedné správanie sa aj v oblasti nakladania s komunálnym odpadom. Envirorezort je v úzkom kontakte s hlavným hygienikom, Úradom verejného zdravotníctva SR a v prípade potreby bude operatívne hľadať najlepšie možnosti s cieľom zabezpečiť bezproblémové nakladanie s odpadom.

Pri nakladaní s odpadom nedochádza k vysokej koncentrácii ľudí na jednom mieste. Prevádzky alebo činnosti, ktoré slúžia k nakladaniu s odpadom, ako zber zmesového komunálneho odpadu, zber triedených zložiek komunálneho odpadu, triediace linky, spracovanie odpadu, spaľovne odpadov, skládky odpadov nie sú žiadnymi obmedzeniami nateraz dotknuté. Práve naopak, v aktuálnej situácii je nevyhnutné, aby boli prevádzkované v rovnakom rozsahu ako doteraz.

Obmedzenia súvisiace s vydaným opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č. OLP/2595/2020 zo dňa 15. marca 2020 a  č. OLP/2956/2020 zo dňa 16. marca 2020 sa pôvodne týkali činností súvisiacich s nakladaním s odpadom len v obmedzenej miere. Tieto opatrenia smerujú k prevádzkam, kde dochádza k priamemu kontaktu so zákazníkmi. V oblasti nakladania s odpadom ide o prevádzky zberných dvorov a výkupní odpadov. Tieto prevádzky nebolo možné podľa Úradu verejného zdravotníctva SR do 29. marca 2020 prevádzkovať. Obmedzenia súvisiace s vydaným opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č. OLP/2595/2020 z 15. marca 2020 a č. OLP/2956/2020 zo 16. marca 2020 boli aktualizované opatrením č. OLP/2777/2020 z 29. marca 2020. V tomto opatrení sú explicitne uvedené zberné dvory, ktoré sú od pondelka 30. marca 2020 znovu otvorené. Výraz zberné dvory je však v tomto konkrétnom prípade použitý pre prehľadnosť a zahŕňa všetky prevádzky, ktoré slúžia na zber odpadov. Okrem zberných dvorov sem patria aj výkupne a zberne odpadov.

Všetky subjekty, ktoré sú súčasťou systému nakladania s odpadom, a teda tento systém tvoria a zabezpečujú ho (zberové spoločnosti, prevádzkovatelia triediacich liniek, prevádzkovatelia skládok odpadov atď.), sú povinné dodržiavať platné právne predpisy v oblasti odpadového hospodárstva. Okrem iného zabezpečiť zber a odvoz odpadov (zmesového odpadu, triedených zložiek komunálneho odpadu atď.), triedenie a dotrieďovanie vyzbieraného odpadu, zhodnotenie, recykláciu a podobne. Je nespochybniteľné, že je potrebné a nutné dodržiavať pri všetkých činnostiach hygienické postupy a predpisy tak, ako pravidelne zdôrazňuje a odporúča ÚVZ SR.

Opatrenie UVZ
Opatrenie UVZ

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Opatrenie
Opatrenie

ZATVORENIE prevádzok výkupní kovového odpadu pre výkup od fyzických osôb

od 16.3.2020 na dobu 14 dní !!!

Ples ANSDS 2020
Ples ANSDS 2020

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili IV. ročníka plesu ANSDS. Fotografie ako i krátke video nájdete na našej stránke v sekcii Galéria. Veríme, že ste si tento výnimočný zážitok užili a zostane dlho vo vašich spomienkach.Viac z HISTÓRIE