SK | EN | DE | IT
Webinár ANSDS
Webinár ANSDS

Dňa 22.apríla 2021 sa konal on-line webinár na tému Elektroodpady - zber a výkup.


ANSDS v spolupráci s MŽP SR, SIŽP a OZV pre elektro pripravili pre účastníkov zaujímavé prezentácie na tému zberu, výkupu a evidencie elektroodpadov, za účelom zvyšovania plnenia cieľov a limitov zberu a recyklácie elektroodpadov, ktoré má Slovenská republika nastavené. Účasť bola naozaj vysoká, aj zo strany okresných úradov ŽP, ako i zo strany zberní a výkupní odpadov. V prílohe nájdete všetky prezentácie, ktoré boli na webinári prezentované. Všetkým účastníkom veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na ďalšie spoločné akcie a stretnutia.

Webinár Elektroodpady
Webinár Elektroodpady
ANSDS v spolupráci s MŽP SR, IŽP SR a zástupcami OZV si Vás dovoľujú pozvať na pripravovaný webinár venovaný zbru, výkupu a evidencii elektroodpadov.
Viac info v pozvánke
ANSDS - on-line februára 2021
ANSDS - on-line februára 2021
Dňa 11.februára 2021 sme sa v rámci ANSDS stretli on-line, aby sme si pripomenuli novinky v evidenčných povinnostiach pri nakladaní s odpadom. V prílohe nájdete prezentáciu k stretnutiu. Ďakujeme za účasť všetkým, ktorí si našli čas.
On-line stretnutie ANSDS
On-line stretnutie ANSDS
Dňa 9.12.2020 sme v rámci ANSDS mali on-line stretnutie, na ktorom sme si okrem najnovších zmien v legislatíve, účinných od 1.januára 2021 zhrnuli i činnosť výboru ANSDS počas uplynulého roka. Všetkým, ktorí sa on-line stretnutia zúčastnili ďakujem.
Webinár ANSDS
Dňa 10.11.2020 sa konal on-line seminár ANSDS na tému Evidencia odpadov - vyplňovanie tlačív.
Téma evidencie odpadov je neustále aktuálna a preto sme radi, ak Vám naša názorná ukážka, ako vyplniť tlačivá spojené s evidenciou odpadov, bude nápomocná. Zamerali sme sa len na tie najbežnejšie prípady, vyskitujúce sa v praxi.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa ho zúčastnili.
Prezentáciu k webináru si môžete pozrieť v prílohe.


Viac z HISTÓRIE