SK | EN | DE | IT
4 fázy postupného uvoľňovania opatrení
4 fázy postupného uvoľňovania opatrení
Od 22.apríla sa postupne začnú otvárať niektoré prevádzky, ktoré museli byť doposiaľ zatvorené. Jednotlivé fázy sa budú uvoľňovať po 2 týždňoch.
Európska zelená dohoda
Európska zelená dohoda

ANSDS podporuje :

Stanovisko ministra životného prostredia k iniciatíve 13 ministrov životného prostredia štátov EÚ, ktoré vydali na podporu Európskj zelenej dohody a Zelenej obnovy európskej ekonomiky

Minister životného prostredia Ján Budaj konzultoval postoje k tejto iniciatíve na prvom rokovaní vlády po Veľkej noci (tzn.14.4.2020) s ministrom zahraničných vecí, a dnes, 15. apríla sa obrátil na členov vlády so žiadosťou, aby vláda SR podporila iniciatívu na podporu Európskej zelenej dohody a Zelenej obnovy európskej ekonomiky, respektíve, aby vláda SR vzala na vedomie podporné stanovisko ministra životného prostredia. 

Minister životného prostredia navrhne zaradiť na rokovanie vlády SR, ktoré sa bude konať zajtra, 16. apríla 2020, aj informáciu o spomínanej iniciatíve.

Iniciatíva na podporu Európskej zelenej dohody a Zelenej obnovy európskej ekonomiky smeruje k podpore inovačných technológií a environmentálnych riešení, ktoré posunú Európsku úniu dopredu vo všetkých cieľoch, ktoré štáty EÚ sledujú v rámci Európskej zelenej dohody. Dá sa očakávať, že „zelená“ obnova oživí hospodárstvo štátov EÚ, zasiahnutých dôsledkami pandémie COVID-19. Slovenská republika má šancu zaradiť sa do programov zelenej obnovy európskeho hospodárstva, čo môže byť našou šancou, ako získať priaznivú politickú, ale aj ekonomickú pozíciu v rokovaniach o rozpočte EÚ (viacročnom finančnom rámci) na roky 2021 - 2027.

Slovensko zatiaľ zaostáva v mnohých oblastiach environmentálnych politík a nevyužíva príležitosti hospodárskeho rozvoja, postaveného na nových environmentálnych technológiách, obehovom hospodárstve, a ďalších, hospodárstvu prospešných nástrojoch environmentálnej politiky štátov EÚ. Pripojenie Slovenska k celoeurópskej iniciatíve nám môže priniesť zdravšiu krajinu, aj financie a nové pracovné miesta.

„Na úspešný reštart Slovenskej republiky totiž nebude stačiť iba otvoriť obchody a doterajšie prevádzky, pretože Slovensko už potrebuje kvalitatívnu zmenu. Napríklad vo  využívaní nových informačných a environmentálnych technológií, prostredníctvom ktorých za môžeme zbaviť rizík jednostranného zamerania slovenského priemyslu, slabej potravinovej sebestačnosti, a konečne začať riešiť aj zaostávanie regiónov. Je najvyšší čas skončiť nie len dobu rozsiahlej štátnej korupcie, ale aj dlhodobé ignorovanie modernizácie a ekologizácie, tzn. ozdravenia Slovenska. Aj o tom je naša skúsenosť s COVID-19. Využime šancu reštartu a urobme Slovensko zdravšou a úspešnejšou krajinou!“ zdôraznil minister Ján Budaj.

Stanovisko ANSDS pre EuRIC
Stanovisko ANSDS pre EuRIC

ANSDS zaslala info o aktuálnom stave v OH pre EuRIC


Priatelia,
v prílohe si môžete pozrieľ stanosisko o aktuálnom stave OH z nášho pohľadu, zaslané do Bruselu EuRIC. Situácia je naozaj vážna. Síce nám krízový štáb na čele s hlavným hygienikom SR povolil otvoriť výkupne, no po zvážení všetkých okolností je otázne, či je to výhoda alebo nie. Mnohí sa upínate na možnosť, že ak budú zberne zatvorené je nádej, že nám štát odsúhlasí nejaké výhody vo forme odpustenia(odloženia) platieb daní, odvodov alebo iných prevádzkových nákladov. No nemyslím si, že toto sa reálne stane. Na druhej strane...máme otvorené... a čo teraz. Nakúpime na sklad, minieme čo máme a ???? Materiál nie je kam predať a ak aj áno, ceny sú tak nízko, až je to na zaplakanie. 
Jediné, čo nám zostáva VYDRŽAŤ a držať spolu.
NIČ NETRVÁ VEČNE - LEN ČAKANIE.......
Aktualizované znenie opatrenia MŽP SR
Aktualizované znenie opatrenia MŽP SR

Aktualizované usmernenie k nakladaniu s odpadom v kontexte šírenia koronavírusu COVID-19

30.03.2020

Nový minister životného prostredia Ján Budaj apeluje na zodpovedné správanie sa aj v oblasti nakladania s komunálnym odpadom. Envirorezort je v úzkom kontakte s hlavným hygienikom, Úradom verejného zdravotníctva SR a v prípade potreby bude operatívne hľadať najlepšie možnosti s cieľom zabezpečiť bezproblémové nakladanie s odpadom.

Pri nakladaní s odpadom nedochádza k vysokej koncentrácii ľudí na jednom mieste. Prevádzky alebo činnosti, ktoré slúžia k nakladaniu s odpadom, ako zber zmesového komunálneho odpadu, zber triedených zložiek komunálneho odpadu, triediace linky, spracovanie odpadu, spaľovne odpadov, skládky odpadov nie sú žiadnymi obmedzeniami nateraz dotknuté. Práve naopak, v aktuálnej situácii je nevyhnutné, aby boli prevádzkované v rovnakom rozsahu ako doteraz.

Obmedzenia súvisiace s vydaným opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č. OLP/2595/2020 zo dňa 15. marca 2020 a  č. OLP/2956/2020 zo dňa 16. marca 2020 sa pôvodne týkali činností súvisiacich s nakladaním s odpadom len v obmedzenej miere. Tieto opatrenia smerujú k prevádzkam, kde dochádza k priamemu kontaktu so zákazníkmi. V oblasti nakladania s odpadom ide o prevádzky zberných dvorov a výkupní odpadov. Tieto prevádzky nebolo možné podľa Úradu verejného zdravotníctva SR do 29. marca 2020 prevádzkovať. Obmedzenia súvisiace s vydaným opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č. OLP/2595/2020 z 15. marca 2020 a č. OLP/2956/2020 zo 16. marca 2020 boli aktualizované opatrením č. OLP/2777/2020 z 29. marca 2020. V tomto opatrení sú explicitne uvedené zberné dvory, ktoré sú od pondelka 30. marca 2020 znovu otvorené. Výraz zberné dvory je však v tomto konkrétnom prípade použitý pre prehľadnosť a zahŕňa všetky prevádzky, ktoré slúžia na zber odpadov. Okrem zberných dvorov sem patria aj výkupne a zberne odpadov.

Všetky subjekty, ktoré sú súčasťou systému nakladania s odpadom, a teda tento systém tvoria a zabezpečujú ho (zberové spoločnosti, prevádzkovatelia triediacich liniek, prevádzkovatelia skládok odpadov atď.), sú povinné dodržiavať platné právne predpisy v oblasti odpadového hospodárstva. Okrem iného zabezpečiť zber a odvoz odpadov (zmesového odpadu, triedených zložiek komunálneho odpadu atď.), triedenie a dotrieďovanie vyzbieraného odpadu, zhodnotenie, recykláciu a podobne. Je nespochybniteľné, že je potrebné a nutné dodržiavať pri všetkých činnostiach hygienické postupy a predpisy tak, ako pravidelne zdôrazňuje a odporúča ÚVZ SR.

Opatrenie UVZ
Opatrenie UVZ

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia



Viac z HISTÓRIE