SK | EN | DE | IT

 

Ples ANSDS 2020
Ples ANSDS 2020

IV. ročník Plesu ANSDS sa uskutoční 

21.februára 2020 o 19:00 hod

v Nemeckom kultúrnom dome -Bratislava Rača

Srdečne Vás pozývame

Deň odpadového hospodárstva 2019
Deň odpadového hospodárstva 2019
21. novembra 2019 sa konal 15. ročník kongresu "Deň odpadového hospodárstva" v Bratislave.
EuRIC 1.10.2019
EuRIC 1.10.2019

Zhromaždenie EFR-ESG EuRIC 

1.októbra 2019 - Brusel

 

Špeciálny seminár ANSDS 2019
Špeciálny seminár ANSDS 2019

29. októbra 2019 o 10:00 hod

HOTEL Bratislava****, Seberíniho 9, 821 03 Bratislava

 

 

 

Valné zhromaždenie 2019
Valné zhromaždenie 2019

VALNÉ ZHROMAŽDENIE ANSDS

Valné zhromaždenie členov Asociácie nezávislých spracovateľov druhotných surovín (ANSDS) sa bude konať

          21. mája 2019 o 10:00 hod
v sále NKD Bratislava - Rača , ul.
 Barónka

Prosím o účasť aspoň jedného zástupcu za každú spoločnosť.
Pozvánky  s programom VZ budú posielané mailom
KONFERENCIA ANSDS
KONFERENCIA ANSDS

Dňa 12.marca 2019 sa konala konferencia k téme: Vedenie evidencie odpadov“ v spolupráci ANSDS
a INISOFT. Konferenciu otvoril I. podpredseda ANSDS pán Ľubomír Drobný a program viedla pani
Katarína Špačková. Okrem členov ANSDS pozvanie prijali:

PLES ANSDS 2019
PLES ANSDS 2019

22. februára 2019 sa uskutočnil III. ročník plesu ANSDS, tradične v priestoroch Nemeckého kultúrneho domu Bratislava Rača

SEMINÁR NA TÉMU: EVIDENČNÉ POVINNOSTI - AKO POSTUPOVAŤ
SEMINÁR NA TÉMU: EVIDENČNÉ POVINNOSTI - AKO POSTUPOVAŤ

18.9.2018 - stretnutie členov ANSDS

ANSDS JE ŠTEDRÁ A MÁ VEĽKÉ SRDCE
ANSDS JE ŠTEDRÁ A MÁ VEĽKÉ SRDCE

Na plese ANSDS 2018 sme sa rozhodli urobiť dobrú vec - jednu z cien tomboly - Televízor SAMSUNG HD "40 - darujeme na charitatívne účely. Náhodne sme vyžrebovali Detský domov HARMÓNIA a náš dar sme odovzdlai pani riaditeľke Mgr. Beate Molnárovej. Veríme že darček splní svoje poslanie a poteší tých, ktorým bol určený - deti z DD Harmónia :)

PLES ANSDS
PLES ANSDS

sa uskutoční 16.2.2018 o 19tej hodine.

28.11.2017 - Mimoriadne stretnutie členov ANSDS
28.11.2017 - Mimoriadne stretnutie členov ANSDS
PRACOVNÉ STRETNUTIE ANSDS
PRACOVNÉ STRETNUTIE ANSDS

12.4.2017 ANSDS organizuje pracovné stretnutie organizácií, ktoré v rámci pracovných skupín podali návrhy k pripravovanej aplikačnej novele zákona o odpadoch.

VALNÉ ZHROMAŽDENIE ANSDS
VALNÉ ZHROMAŽDENIE ANSDS

sa bude konať 4.4.2017 o 10:30 hod v NKD Bratislava - Rača

KONFERENCIA: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
KONFERENCIA: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

KONFERENCIA na tému "Odpadové hospodárstvo" sa koná 3. októbra 2016 v Bratislave, Zúčastniť sa môžu i spoločnosti, ktoré nie sú členmi ANSDS po vyplnení záväznej prihlášky a uhradení účastníckeho poplatku vo výške 30,- EUR/osoba

VALNÉ ZHROMAŽDENIE ANSDS
VALNÉ ZHROMAŽDENIE ANSDS

Na stránku bola pridaná Zápisnica z Valného zhromaždenia, ktoré sa konalo 21.1.2016

Zápisnica
Zápisnica

V sekcii dokumenty bola pridaná Zápisnica zo stretnutia ANSDS z 13.10.2015 ako i najnovšie číslo Spravodaja ANSDS 12

Spravodaj ANSDS
Spravodaj ANSDS

Na stránku bola pridaná prezentácia EuRIC-u v sekcii dokumenty - Spravodaj ANSDS.

VALNÉ ZHROMAŽDENIE ANSDS
VALNÉ ZHROMAŽDENIE ANSDS

Dňa 18. febuára 2015 sa bude konať valné zhromaždenie členov ANSDS. Keďže schválenie nového zákona o odpadoch je vo finálnej fáze, zúčastniť sa na valnom zhromaždení ANSDS výnimočne môžu i nečlenovia, teda tí, ktorí majú záujem dozvedieť sa, aké zmeny prinesie znenie nového zákona o odpadoch a ako ovplyvnia doterajšiu podnikateľskú činnosť zberní, výkupní a spracovateľov.

Konferencia na tému Program odpadového hospodárstva na roky 2016 - 2020 dňa 12.2.2015. Zúčastnia sa i zástupcovia ANSDS

Stretnutie zástupcov ANSDS so štátnym tajomníkom ŽP pánom Ferencom dňa 11.2.2015

STRETNUTIE ČLENOV ANSDS
STRETNUTIE ČLENOV ANSDS

Dňa 13.11.2014 sa konalo v tomto roku posledné stretnutie členov ANSDS. Hlavným bodom bolo hlasonavie o vstupe do Európskej federácie recyklátorov EFR EUROMETREC, ktoré prítomní členovia jednohlasne schválili. Pozvanie na naše stretnutie prijal aj generálny riaditeľ ENVDOM-u pán Peter Valent. Priblížil činnosť druženia ENVIDOM a vyzdvihol výhody spolupráce s jednotlivými zberňami, zvlášť po schválení navrhovaného znenia nového zákona o odpadoch.

KONFERENCIA OH V BRATISLAVE
KONFERENCIA OH V BRATISLAVE

Ministerstvo životného prostredia SR zverejnilo návrh novely vyhlášky o rozšírenej zodpovednosti výrobcov.

Návrh vyhlášky súvisí so smernicou Komisie (EU) 2016/774, ktorou sa mení príloha II k smernici EaR 2000/53/ES

o vozidlách po dobe životnosti a so smernicou EPaR 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ)

1 VALNÉ ZHROMAŽDENIE ANSDS
1 VALNÉ ZHROMAŽDENIE ANSDS

dňa 16.10.2013 o 11:00 hodine sa uskutočnilo prvé valné zhromaždenie členov Asociácie nezávislých spracovateľov
druhotných surovín. Po búrlivej diskusiy na tému " návrh na zmeny v legislatívnom znení zákona o odpadoch"
zúčastnení dospeli k spoločným záverom, ktoré si môžete prečítať v zápisnici zo stretnutia v sekcii "Dokumenty".

VZNIK ANSDS
VZNIK ANSDS

Odpadové hospodárstvo je oblasť, ktorá zasahuje do každodenného života nielen jednotlivcov, ale i miest, obcí či podnikateľov. A práve fyzických a právnických osôb, podnikajúcich v oblasti spracovania druhotných surovín a nakladania s odpadmi, sa dotýka pripravovaný legislatívny zámer zmeny zákona o odpadoch č. 223/2001 Z.z. Ministerstva životného prostredia SR.