SK | EN | DE | IT
Bohatý program bol zameraný najmä na systémy zberu komunálneho odpadu, triedenie komunálneho odpadu, obehové hospodárstvo ako i technické riešenia v rámci OH.
V úvode vystúpil riaditeľ Odboru odpadového hospodárstva MŽP SR Peter Šimurka, ktorý okrem iného odpadovedal na otázky prítomných účastníkov ohľadom zberu a triedenia odpadov. Zaujímavý príspevok o systéme zberu a triedenia komunálnych odpadov mal i pán Marco Ricci z Talianska, ktorý vo svojej prezentácii predviedol ako kolektývny systém funguje v IT. Pán Bernhard Gamerit zo spoločnosti Compost Systems GmbH v Nemecku sa zameral na problematiku kompostovania odpadov. Z osoatných príspevkov spomenieme určite vystúpenie pána Jaromíra Manharta z ČR, a tiež pani Anny Larsson, ktorá sa špecializuje na oblasť udržateľného odpadového hospodárstva, v ktorom sa odpad vníma ako hodnotný zdroj pre materiálové zhodnotenie.

Na záver - každoročná akcia spoločnosti Reclay Slovensko sa vždy aktuálne zameriava na témy, ktoré sú v danom období najviac diskutované, avšak z nášho pohľadu je málo informácií z pripravovanej odpadovej legislatívy ako i zo spracovateľského priemyslu na Slovensku. Napriek tomu určite zavítame i na budúci ročník DOH.