SK | EN | DE | IT

Zástupca ANSDS sa zúčastní na zhromaždení EFR (Európskej federácie pre recykláciu železa)

Správu zo zasadania prinesieme na najbližšom stretnutí 29.10.2019