SK | EN | DE | IT

KONFERENCIA ANSDS a INISOFT K EVIDENCII ODPADOVDňa 12.marca 2019 sa konala konferencia k téme: Vedenie evidencie odpadov“ v spolupráci ANSDS a INISOFT. Konferenciu otvoril I. podpredseda ANSDS pán Ľubomír Drobný a program viedla pani Katarína Špačková. Okrem členov ANSDS pozvanie prijali:

Ing. Ivan Kapitáň – zástupca MŽP SR pre systém ISOH,
generálny riaditeľ AVE SK pán RNDr. Peter Krasnec, PhD, prezident APOH,
prezident ZOVP Mgr. Peter Kuba a
pán Martin Tureček – spoločnosť VT Net.

Hosťom touto cestou ďakujeme za účasť.

Problémom s evidenciou a najmä s agendou a legislatívou s nimi spojenou sa, ako býva zvykom, venovala odborná konzultantka ANSDS a konateľka spoločnosti SLOVMAS pani Ing. Elena Bodíková. Hlavnou témou stretnutia bola prezentácia nového softvéru spoločnosti INISOFT.cz SKLAD a OBCHOD. Softvér v krátkosti predstavil riaditeľ spoločnosti pán Miroslav Jakuš a po ňom nás s  jednotlivými funkciami formou prezentácie oboznámili programoví architekti pán Radim Kopal
a Ing. Ján Jonášek.

Všetkým účastníkom ďakujeme a veríme, že získané informácie budú pre nich prínosom.
Z konferencie je na stránkach ANSDS i zápisnica.

1 10 11 12 13 14
2 3 4 5 6 7
8 9