SK | EN | DE | IT

18.09.2018 - stretnutie členov ANSDS

 

Hosťami stretnutia boli:


Ing. Elena Bodíková, Phd - odborník v oblasti vedenia evidencie odpadov
Spoločnosť NATUR-PACK a.s. ako zástupcovia jednej z OZV pod vedením obchodného riaditeľa Mgr. Ľudovíta Mihálika, pani Pomfyová, pani Hliváková a pán Ďuríček
Spoločnosť INISOFT s.r.o. v zastúpení riaditeľa spoločnosti pána Miroslava Jakuša, riaditeľa pre obchodné zastúpenie pre ČR a SR Jána Lánskeho, vývoj SW - pán Radim Kopal a riaditeľ slovenskej pobočky Marcel Linek
Pán Ing. peter Gallovič - odborník v oblasti odpadového hospodárstva


Všetkým prítomným ďakujeme za účasť