SK | EN | DE | IT

Vznik ANSDS

Odpadové hospodárstvo je oblasť, ktorá zasahuje do každodenného života nielen jednotlivcov, ale i miest, obcí či podnikateľov. A práve fyzických a právnických osôb, podnikajúcich v oblasti spracovania druhotných surovín a nakladania s odpadmi, sa dotýka pripravovaný legislatívny zámer zmeny zákona o odpadoch č. 223/2001 Z.z. Ministerstva životného prostredia SR.

Asociácia nezávislých spracovateľov druhotných surovín, ako občianske združenie, vznikla práve za účelom zachovania doterajšieho systému zberu a spracovania v oblasti nakladania s odpadom a druhotnými surovinami a ako reakcia na snahu presadiť novelu zákona vecne neopodstatnených reštrikcií a diskriminačných ustanovení do znenia zákona o odpadoch. Základným zameraním asociácie je presadzovanie záujmov svojich členov predovšetkým v oblasti harmonizácie legislatívy odpadového hospodárstva SR s právom EU.